Styrelsen 2017

Orförande

Anja Hamrin

duetten@hotmail.com

Vice ordförande

Patrik Lagerstedt

clas.lagerstedt@me.com

Sekreterare

Jenny Dittgen

bryce_23se@yahoo.se

Kassör

Mimmi Sidenmark

ponytails_2003@yahoo.se

 

 

 

Ledamot

Vivika Hjalmarsson

vivikahjalmarsson@gmail.com

Ledamot

Carola Nilsson

emrasmarsvin@gmail.com

Ledamot

Marie Lagerstedt

marie.lagerstedt@icloud.com

Ledamot

Cissi Lövkvist

tigerprinsen@hotmail.com

Ledamot

Marita Lyknio

wallis1971@gmail.com

Ledamot

Glenn Åkesson

gakesson@yahoo.se

Ledamot

Amanda Eriksson

Amesmarsvin@gmail.com

Suppleant

Sofie Boyström

saphirasmarsvin@hotmail.com

Suppleant

Marina Christensson

marina.christensen@hotmail.se

Suppleant

Ida Wikström

idaw@live.se

Suppleant

Marianne de Lang Borgström

marborg@telia.com

 

 

 

Revisor

Ylva Davidsson

 

Revisorssuppleant

Christer Löfkvist

 

 

 

 

Valberedningen

Emma Harderup

muffes2004@hotmail.com

 

 

 

Petklassansvarig

Mimmi Sidenmark

ponytails_2003@yahoo.se

 

 

 

Ansvarig för Sydvästens rader i MM

Marita Lycknio

wallis1971@gmail.com

 

 

 

Webansvariga

Jennifer Dittgen

bryce_23se@yahoo.se

 

Anja Hamrin

duetten@hotmail.com

 

 

 

Nyheter

Välkomna!

 

Alla är välkomna att besöka våra utställningar.

 

Utställningarna börjar vid 8-tiden och slutar vid 16-tiden.

 

SMF Sydväst