Registreringsblankett (PDF) - Används för att registrera rasrena kullar. Se även instruktioner för registrering.

 

Anmälningsblankett (PDF) (MS Word) - Används för att anmäla till utställning.

Se även instruktioner för anmälan.

 

Informationsblad (PDF) - Kort information om föreningen och marsvin.

Lämna gärna med när du säljer marsvin!

 

Stadgar & regler (PDF) samt Regelverk (PDF) - Läs gärna dessa dokument.

 

Blankett för uppfödarnamnsregistrering (PDF) samt ansökan om delägarskap (PDF) -

Använd dessa för ansökan om uppfödarnamn eller delägarskap i uppfödarnamn.

Se även instruktioner för uppfödarnamnsregistrering.

Nyheter

Välkomna!

 

Alla är välkomna att besöka våra utställningar.

 

Utställningarna börjar vid 8-tiden och slutar vid 16-tiden.

 

SMF Sydväst