Som medlem i SMF får du vår tidning Marsvinsmagazinet fyra gånger om året. Du får också möjlighet att ställa ut på våra utställningar. Marsvinsmagazinet innehåller allt från information och utställningsresultat till artiklar om marsvin, frågespalter och serier. Nästan allt material som publiceras i tidningen produceras av våra egna medlemmar. En liten del är översättningar från utländska marsvinstidningar och böcker.

 

Som medlem har du möjlighet att registrera dina rasmarsvin i SMF. Registreringsblankett finns att ladda hem på blankettsidan. Klistermärke för varje marsvin som ska registreras i kullen kostar 15 kr, registrering av hel kull kostar 2 märke.

 

Registreringsmärke finns att köpa på utställningar eller via Sydvästs pg. 481 54 12-4 men då tillkommer porto med 10 kr.

Hur blir jag medlem?

 

För att bli medlem i SMF betalar du in medlemsavgiften på Plusgiro 47 43 94-4 (SMF Riks).

 

Helår: 300:- (inkl Årsbok, där alla champions under föregående år presenteras)

 

Halvår 175 kr (juli-december, endast för nya medl.)

 

Familjemedlem: 75:- (denna medlem får ingen egen tidning)

 

Utländsk medlem: 400:-

 

På inbetalningen anger du namn, adress, telefonnummer, födelseår och mailadress.

 

Om ditt postnummer börjar på 20-39 så tillhör du SMFs lokalavdelning Sydväst.

 

Medlemsavgiften finansierar också domarutbildning, vårt årliga riksårsmöte och materialinköp.

Nyheter

Välkomna!

 

Alla är välkomna att besöka våra utställningar.

 

Utställningarna börjar vid 8-tiden och slutar vid 16-tiden.

 

SMF Sydväst