Välkommen till SMF Sydvästs hemsida!

SMF Sydväst är en av fem lokalavdelningar som tillhör SMF, Svenska Marsvins Föreningen.

 

Vi täcker de postnummer som börjar på 20-39.

 

SMF är en förening som är öppen för alla som är intresserade av marsvin.

Föreningens mål är att sprida kunskaper om marsvin vilket görs på olika sätt, bland annat genom utställningar och PR-visningar.

 

Som medlem i föreningen får man tidningen Marsvinsmagazinet, MM, som kommer ut 4 gånger om året.

 

Har du frågor kontakta oss på info@smfsydvast.se

 

 

Bekräftelse till utställning 21/4

 

 

 

 

På gång i SMF Sydväst

Datum

Tid

Plats

Aktivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-26

ca 8:00-16:00

Folkets hus Landskrona, Säbygatan 16

Utställning och inoff. EE-utställning

2018-08-18

ca. 8:00-16:00

Folkets hus Landskrona, Säbygatan 16

Utställning

2018-10-27

ca. 8:00-16:00

Folkets hus Landskrona, Säbygatan 16

Utställning

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Välkomna!

 

Alla är välkomna att besöka våra utställningar.

 

Utställningarna börjar vid 8-tiden och slutar ca vid 16-tiden.

Intresserad att ställa ut på den inofficiella EE utställningen?

 

För er som vill testa att få era marsvin bedömda enligt EE standarden tänkte jag visa på skillnader.

 

Poängskalor och Bedömning:

Alla raser har samma bedömning skalor som består av 7 punkter varav 3 rasspecifika där 3x 15 p

fördelas av de 100p. Ett excellent djur får 97-98 p medan ett Ok dj

ur får 89 p och uppåt.

Huvuddomaren (Bisdomaren) har ansvar för att kvalitetssäkra både de höga poängen och diskningarna. En domare får alltså inte diska eller ge 97 p eller mer utan att huvuddomaren godkänner det.

I både grupp och i finalerna rangordnas efter poäng, vid lika poäng sker

särbedömning.

 

Godkända raser:

Förutom våra vanligs raser o färger tillkommer bland annat

california, dapple samt två o trefärgde där endast färg fördelning bedöms

dvs inte rutor o linjer. Tyvärr finns inte skinny med ännu.

Färgbedömning på alla raser.

 

Indelning:

Huvudgrupper är släthår, avvikande hårsstruktur (crested, rex, teddy, CH teddy och aby) och långhår (både klippta och oklippta) och de har först sina egna huvudfinaler och de djur som placeras i dessa finaler går vidare till BIS finalen.

 

Under huvudgrupperna indelas djuren i grupperingar. För varje 12 djur i en gruppering delas en titel ut och den går till huvudgruppfinal. Tex 12 self black utgör en final plats och skulle de vara 24 får de 2. Om de är 6 stycken slåss de ihop med andra selfar för att bilda en grupp. Samtidigt kan 12 Magpie eller 12 Golden/ vita Shelties bilda en egen grupp men om det inte finns 12 så

bildar de grupper med andra nonself eller långhårsraser. Vi kommer att skicka ut grupperingarna med bekräftelsen. Alla utställda marsvin hamnar i en gruppering men raser eller färger/teckningar med 12 eller fler får en egen grupp. Ingen åldersindelning eller könsindelning.

 

Utmärkelser som vi kommer att dela ut:

Bästa gruppvinnare per 12 djur, 2a gruppvinnare om det finns minst 24 djur osv. Normalfallet är detta europachampiontitlar men eftersom det i nuläget det endast finns en officiell EE utställning per år (Österrike i december 2017) kommer vi ge special pris ”Kallhälls champion” för motsvarande prestation.

 

Best in Group (BIG) 1-10 inom varje huvudgrupp

 

Best in Show(BIS) 1-10 för hela utställningen.

 

Inför anmälan kommer ni som har frågor kunna ställa dem på mail eller fb, lena.tysk@telia.com.

Hoppas jag lockat till intresse och att många anmäler.

 

Lena Tysk/SMFs samordnare för nordiska och EE frågor

SMF Sydväst